FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना फरफारक तथा जरिवाना सम्बन्धी सूचना

शिक्षा समिति निर्णय

, , ,

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (अ न मी)

म्याद थप तथा भुक्तानी सम्बन्धमा

शिक्षक कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धमा

,

क्याटलग सपिंग विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्राविधिक प्रस्ताव दर्ताका लागि दोस्रो पटक प्रकासित सूचना

नि: शुल्क आधारभूत कम्प्युटर तालिमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

क्याटलग सपिंग विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव दर्ता आह्वानको सूचना

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर को निजि वन व्यवस्थापन, प्रवर्धन सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी विस्तृत सूचना

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा - आकस्मिक बालि संरक्षण कार्यक्रम ।