FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विज्ञापन सामग्री प्रकाशन प्रशारण सम्बन्धी सूचना

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा ।

संबिधान दिवस मनाउने कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि सूचना

मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था

नदिजन्य सामग्रीको बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना

भूमी सम्बन्धी सूचना

,

मोहन्याल गाउँपालिका नीति तथा बजेट कार्यक्रम २०८०/८१

कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुदान सम्बन्धी सूचना

योजना तथा कार्यक्रम फरफारक सम्बन्धमा ।