FAQs Complain Problems

मुख्य समाचारः-

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना - एलोपेथिक औषधी खरिद

७७/७८ 12/16/2020 - 18:28 PDF icon सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना.pdf

LETTER OF INTENT MOHANYAL RURAL MUNICIPALITY

७६/७७ 04/24/2020 - 14:27 PDF icon LETTER OF INTENT MOHANYAL RURAL MUNICIPALITY

मोहन्याल गाउँपालिका खिमडी कैलाली को covid 19 को लागि राहत वितरण तथा ब्यबस्थापन सामग्री सम्बन्धि सूचना दोर्सो पटक प्रकासित सूचना

७६/७७ 04/17/2020 - 14:32 PDF icon मोहन्याल गा.पा को कोरोना भाइरस सम्बन्धि दोर्सो पटक सूचना

मोहन्याल गाउँपालिका खिमडी कैलाली को covid 19 को लागि राहत वितरण तथा ब्यबस्थापन सामग्री सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/13/2020 - 15:41 PDF icon मोहन्याल गाउँपालिका खिमडी कैलाली को covid 19 को लागि राहत वितरण तथा ब्यबस्थापन सामग्री सम्बन्धि सूचना

Invitation for Bids Mohanyal Rural Municipality Office of the rural municipal executive khimadi, kailali sudurpaschim province

७६/७७ 01/29/2020 - 13:59 PDF icon Invitation for Bids Mohanyal Rural Municipality Office of the rural municipal executive khimadi, kailali sudurpaschim province

बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 08/12/2018 - 15:56 PDF icon bolpatra.output.pdf