FAQs Complain Problems

हातहतियार खरखजाना नियमावली (दशौँ संशोधन) २०२८

हातहतियार खरखजाना नियमावली (दशौँ संशोधन) २०२८

 

नविकरण गर्न छुटेका हातहतियार खरखजाना तथा

हातहतियार इजाजत प्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भइ तोकिएको

समयमा नजिकका हकवालाको नाममा नामसारी गर्न छुट

भएका हातहतियार खरखजाना अन्तिम एक पटकका लागि

२०७८ साल पुष मसान्त सम्म समय दिइएको हुँदा सर्वसाधारणमा  जानकारी गराइन्छ ।

थप जानकारीका लागि फाइल डाउनलोड गरी हेर्न सकिनेछ ।