FAQs Complain Problems

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट भासण पुस्तिका

अर्थ मन्त्रि डा.युराज खतिवडाद्रारा प्रस्तुत गरिएको बजेट भासणको पुस्तिकामा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरियको  छ | अर्थ विज्ञ तथा नेपाल सरकारका गवर्नर समेत भैसकेका अर्थी मन्त्रि खतिवडाले मिति २०७५/२/१५ मा संसद भवनमा  प्रस्तुत गरिएको  बजेट भासणको पूर्ण विवरण तलको लिंकमा हेर्न सक्नुहुनेछ |