FAQs Complain Problems

असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइनेराहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ (परिमार्जन सहित)

बिश्वो भरि महामारीरुपमा फैलियाको कोरोना भाइरस (COVID19) ले गर्दा

असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइनेराहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६