FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मोहन्याल गाउँपालिका खिमडी कैलाली को covid 19 को लागि राहत वितरण तथा ब्यबस्थापन सामग्री सम्बन्धि सूचना तेर्सो पटक प्रकासित सूचना

७६/७७ 04/22/2020 - 17:18 PDF icon tendar rahat.pdf

असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइनेराहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ (परिमार्जन सहित)

७६/७७ 04/09/2020 - 16:58 PDF icon rahatbitaran mapdanda.pdf, PDF icon राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण अर्थात् फारम

कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६

७६/७७ 04/09/2020 - 16:40 PDF icon कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन सम्बन्धि

प्रदेश नं ७ को आर्थकि वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य

७५/७६ 06/18/2018 - 23:29 PDF icon बजेट वक्तव्य 2075-076 .pdf

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट भासण पुस्तिका

७५/७६ 06/18/2018 - 22:28 PDF icon Budget Speech 2075(1).pdf